ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน

 

กิจกรรมวันไหว้ครู 2557

  

 

ผู้อำนวยการและคณะครูกล่าวต้อนรับนักเรียนใหม่ในปีการศึกษาปี 2557

    

กิจกรรมซัมเมอร์ภาคฤดูร้อน

     

       วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง ได้จัดกิจกรรม โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ภูพานและพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร

            

       

วันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านดุง ได้จัดกิจกรรม โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  
  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ไปทัศนศึกษา
ณ สวนสัตว์ขอนแก่น (สวนสัตว์เขาสวนกวาง) อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

                             

                        

 


 

ผลงานนักเรียนการแข่งขันทักษะวิชาการสถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓

รายการการแต่งกลอนสี่สุภาพ ๔ บท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ เรื่อง สามัคคี  รักษ์เมืองไทย

           

    

 


 

Visitors: 10,611